Sinh tố

Sinh tố dừa cacao

Sinh tố dừa cacao

40.000 đ

+

Sinh tố khoai môn

Sinh tố khoai môn

38.000 đ

+

Sinh tố chuối

Sinh tố chuối

32.000 đ

+

Sinh tố xoài

Sinh tố xoài

42.000 đ

+

Sinh tố dâu

Sinh tố dâu

38.000 đ

+

Sinh tố dừa

Sinh tố dừa

38.000 đ

+

Combo Tháng 2

Đang cập nhật thực đơn...

Nước ép trái cây

Nước ép sơri

Nước ép sơri

30.000 đ

+

Nước cam

Nước cam

28.000 đ

+

Nước ép thơm

Nước ép thơm

28.000 đ

+

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt

30.000 đ

+

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua

39.000 đ

+

Nước đá chanh

Nước đá chanh

25.000 đ

+

Cà Phê

Cà phê sữa

Cà phê sữa

30.000 đ

+

Cà phê đá

Cà phê đá

25.000 đ

+

Nước ngọt

Nước suối

Nước suối

12.000 đ

+

7UP

7UP

15.000 đ

+

Cocalight

Cocalight

15.000 đ

+

Beer

Saporo

Saporo

16.000 đ

+

333

333

16.000 đ

+

Heniken

Heniken

18.000 đ

+

Tiger

Tiger

17.000 đ

+